02/5413 1952

alergomed@alergomed.sk

O ambulancii

Imunoloalergologická ambulancia je už tretí rok presťahovaná z DFNsP Kramáre do zdravotného strediska  v Záhorskej Bystrici. V ambulancii vyšetruje  pacientov od kojeneckého veku až po adolescentov. Vyšetruje pacientov s diagnózou alergických ochorení horných a dolných dýchacích ciest (astmy), chronických respiračných ochorení, ochorení urogenitálneho a gastrointestinálneho traktu.

Vyšetrujeme a sledujeme pacientov s recidivujúcimi vírusovýmim a bakteriálnych infekciami vyvolanými vrodenou a získanou  poruchou imunity, pacientov s kožnými  prejavmi alergie,  potravinovej alergie,  s autoimunitným a onkologickým ochorením. 

E-recept

Ako to funguje?

1. Vyplňte formulár vpravo
2. Počkajte na potvrdenie o vystavení receptu, ktoré Vám zašleme. Stav si môžete skontrolovať aj v aplikácií Vašej zdravotnej poisťovne.
3. Vyberte si lieky vo Vašej preferovanej lekárni.

Výhody E-receptu

 • Nemusíte navštíviť ambulanciu
 • Všetko prebieha elektronicky
 • V lekárni sa stačí preukázať rodným číslom pacienta
 • Lieky môže vybrať aj rodič alebo zástupca pacienta
 • Lekár Vás môže upozorniť na interakcie s inými liekmi, ktoré užívate

Požiadajte o e-recept

E-recept je dočasne nedostupný z dôvodu dovolenky. Služba bude opäť spustená 15.07.2024. V prípade potreby kontaktujte Vášho všeobecného lekára.

Vyšetrenia a služby

 • Odbery na laboratórne vyšetrenia
 • Kožné testy
 • Spirometrické vyšetrenie prístrojom Jaeger
 • Oxid dusnatý vo vydychovanom vzduchu ( NIOX test)
 • Podávanie subkutánnej alergénovej imunoterapie
 • Podávanie sublingválnej alergénovej imunoterapie
 • Ďaľšie služby podľa dohody s pacientom

Zmluvné poisťovne

Všeobecná zdravotná poisťovňa
Dôvera Zdravotná poisťovňa
Union Zdravotná poisťovňa

Vyšetrujeme aj samoplatcov a pacientov s Európskym preukazom poistenca.

Kontakt

IMUNO & ALERGOmed s.r.o.
MUDr. Dagmar Cingelová, PhD.

Gbelská 8
Záhorská Bystrica
841 06 Bratislava

alergomed@alergomed.sk

Ordinačné hodiny

Pondelok: 10:00 – 16:00
Utorok: 7:00 – 13:00
Streda: 7:00 – 13:00
Štvrtok: 7:00 – 13:00
Piatok: 7:00 – 13:00
Všetky termíny sú výlučne pre objednaných pacientov.